Szkoła Filialna w Adamowie,Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu 64-200 Wolsztyn

 

Nawigacja

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW WYKAZ PROGRAMÓW WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I KART PRACY NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY PRZYJMOWANIA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO DZIECI PRZYJĘTE NA ROK SZKOLNY 2010/2011 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I KART PRACY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ PROGRAMÓW NA ROK 2011/2012 POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Oferta szkoły

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW

Propozycje zajęć dodatkowych dla uczniów.
 

Koła zainteresowań

Szkoła oferuje uczniom różne koła zainteresowań, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje talenty, realizować zainteresowania, w ciekawy i twórczy sposób spędzać czas wolny od zajęć. W szkole działają koła artystyczne realizujące zajęcia teatralno- muzyczne, plastyczne i techniczne oraz koło sportowe. Efekty swoich osiągnięć wypracowanych podczas tych zająć uczniowie prezentują podczas udziału w licznych konkursach pozaszkolnych – konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych- tradycyjnie jasełek szkolnych,w których grają wszyscy uczniowie  oraz turniejach sportowych.

 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla uczniów słabiej radzących sobie  w różnych sytuacjach szkolnych, mających trudności z nauką i przyswojeniem wiedzy, wymagających wsparcia i dodatkowych ćwiczeń. W ramach tych zajęć szkoła często współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Wolsztynie.

 

Biblioteka

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wyposażona w sześć zestawów komputerowych.

Obecny księgozbiór szkoły liczy ponad1500 pozycji książkowych oraz wiele encyklopedii multimedialnych i edukacyjnych programów komputerowych  wspomagających wiedzę i umiejętności uczniów. Każdego roku księgozbiór wzbogacany jest o nowe pozycje książkowe, uczniowie znajdą tu  również wszystkie lektury obowiązujące na I etapie kształcenia. Ze zbiorów bibliotecznych korzystają wszyscy uczniowie klasy „O”, I, II, III. Uczniowie wykazują się wysoką średnią wypożyczanych i czytanych książek. Każdego roku w bibliotece odbywa się uroczyste pasowanie na czytelnika oraz całoroczny konkurs czytelniczy,  którego podsumowanie następuje z końcem roku szkolnego.


 Zajęcia świetlicowe

Szkoła zapewnia uczniom codzienne zajęcia świetlicowe. Odbywają się one zarówno w godzinach porannych w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne jak i godzinach popołudniowych.Pobyt w świetlicy uczniowie wykorzystują na wspólną zabawę w doskonale wyposażonej sali świetlicowej oraz odrabianie prac domowych. Uczniowie mają do dyspozycji nie tylko ciekawe gry planszowe, układanki i zabawki ale również pomoce dydaktyczne /pussy, gry logiczne, gry multimedialne/ wspomagające rozwój i logiczne myślenie małego dziecka.Podczas zajęć świetlicowych uczniowie chętnie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu - zabaw na zielonym placu rekreacyjnym i boisku sportowym.

Szkolna Kasa Oszczędności

Od ponad 20 lat przy SP w Adamowie działa Szkolna Kasa Oszczędności.
Należą do niej wszyscy uczniowie klas „O”, I, II, III. oraz najmłodsze dzieci z grupy przedszkolnej.

Dzieci bardzo chętnie korzystają z tej formy oszczędności ucząc się zarazem umiejętnego gospodarowania swoimi oszczędnościami już od najmłodszych lat. Dzięki systematycznemu gromadzeniu oszczędności każdego roku działalność SKO zostaje nagrodzona - obecnie przez  Bank Spółdzielczy w Siedlcu. Każdego roku uczniowie systematycznie oszczędzający otrzymują nagrody rzeczowe.

 Zajęcia redakcyjne

Uczniowie szkoły  pod opieką wychowawców nabywają elementarnych umiejętności redakcyjnych, tworząc każdego miesiąca gazetkę szkolną
"Z ŻYCIA SZKOŁY". Zajęcia te stwarzają uczniom możliwość doskonalenia różnych form wypowiedzi pisemnej, tworzenia własnych, orginalnych i twórczych projektów.Uczniowie doskonalą umiejętności samodzielnego wyszukiwania źródeł potrzebnych informacji, umiejętnego ich porządkowania posługując się zarówno książką, encyklopedią, jak i multimediami- programy multimedialne, internet. Poprzez opracowywanie kolejnych stron gazetki uczniowie nabywają biegłości w posługiwaniu się komputerem-potrafią właściwie z niego korzystać, są wyczuleni na sprawy bezpieczeństwa w sieci- właściwe korzystanie z internetu.Tworzenie miesięcznika sprawia uczniom ogromną radość i  satysfakcję oraz   niewątpliwie niesie wiele korzyści w zakresie wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.

Zajęcia logopedyczne

W naszej szkole od 2001 roku ze względu na dużą liczebność dzieci z wadami wymowy oraz szczególną  dbałość o poprawną i piękną wymowę naszych uczniów zorganizowane zostały zajęcia logopedyczne prowadzane przez logopedę. W zajęciach uczestniczą dzieci mające wyraźne wady wymowy. Zajęcia te  służą szeroko rozumianej terapii logopedycznej, która oprócz zajęć bezpośrednio związanych z mową w aspekcie biernym i czynnym zakłada ćwiczenia ogólnorozwojowe, służące integracji sensorycznej i harmonijnemu rozwojowi psychoruchowemu. W tym celu wykorzystuje się elementy kinezjologii edukacyjnej Dennisona, wierszowane rymowanki – przytulanki połączone z masażami M. Bogdanowicz, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia orientacji przestrzennej, ćwiczenia motoryki całego ciała, rozwijające koordynację ruchową i ruchowo-wzrokową.Podjęte działania owocują znaczną poprawnością sprawności artykulacyjnej dzieci włączonych do zajęć, poprawą ich artykulacji, podniesieniem motywacji do dbałości o poprawność i piękno języka.