Szkoła Filialna w Adamowie,Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu 64-200 Wolsztyn

 

Nawigacja

WARTO PRZECZYTAĆ UDZIAŁ W PROGRAMACH PRZYJACIEL SZKOŁY II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE CERTYFIKATY SZKOŁA ZAPEWNIA LOGO SZKOŁY WIZJA SZKOŁY MISJA SZKOŁY

O szkole

WARTO PRZECZYTAĆ

                                                         
        CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ADAMOWIE

Szkoła Filialna w Adamowie, to placówka z klasami I-III, oddziałem dzieci pięcio i sześcioletnich oraz grupą przedszkolną do której uczęszczają cztero i trzy latki. Pracujemy w systemie jednozmianowym w godzinach 6.40.-13.00. Prowadzimy też dodatkowe zajęcia świetlicowe. Opieka zapewniona jest do godziny 15.30.Dla dzieci których odległość do szkoły wynosi ponad 3 km zorganizowano dowozy szkolne oraz godziny świetlicowe z atrakcyjnymi zajęciami i wykwalifikowaną opieką kadry pedagogicznej.

 

    Każdej z klas i grup przedszkolnych zapewniamy własną salę lekcyjną, a każdy uczeń,
niezmienne przez cały rok szkolny posiada swoje miejsce pracy- ławkę i krzesełko,

dostosowane do wzrostu i wymogów. Mało liczne klasy,miejsce do rozmów w kręgu,półki do pomocy plastyczno- technicznych,a przede wszystkim

 indywidualne podejście do ucznia, jego podmiotowość i imienność,to kilka 

atutów naszej szkoły.

 

 


             KADRA PEDAGOGICZNA


Nauczyciele szkoły posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, mają ukończone studia podyplomowe z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, zarządzania placówkami oświatowymi, przedsiębiorczości,logopedii.

 

 

 

                  BAZA SZKOŁY

Do dyspozycji uczniów są dwie sale lekcyjne znajdujące się na piętrze budynku, salka komputerowa z punktem bibliotecznym oraz kuchnia szkolna. Wydzielono kącik na sprzęt sportowy,wyodrębniono małą szatnię.Na parterze dzieci korzystają z kolejnych dwóch sal lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej. W szatni, na dolnym korytarzu, stworzono galerię. W salach lekcyjnych dzieci mają do dyspozycji komputery, nowoczesne pomoce dydaktyczne, kąciki do prac indywidualnych i pomocy plastycznych. Kolorowe pomieszczenia szkolne, bajkowe postacie na ścianach, zachęcają do systematycznego uczestniczenia w zdobywaniu wiedzy...


 

             Pracownicy szkoły dbają o to, by wystrój pomieszczeń był zawsze aktualny i zgodny z kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.