Szkoła Filialna w Adamowie,Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu 64-200 Wolsztyn

 

Nawigacja

HISTORIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY WAŻNE WYDARZENIA Z DZIEJÓW NASZEJ WIOSKI I SZKOŁY NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SZKOLE OD 1810r

Z kart historii

HISTORIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY

Szkolnictwo w Adamowie zapoczątkował Adam Gajewski, właściciel Wolsztyna wraz z przyległościami. W założonym przez siebie Adamowie wybudował, prawdopodobnie w 1846r., szkołę, z myślą o tym, by uczęszczały do niej dzieci z podległych mu miejscowości, tj. majątek Komorowo, Berzyna, Mały Niałek, Adamowo. Szkoła ta mieściła się przy szosie Wolsztyn – Widzim Stary. Budynek ten stoi do dnia dzisiejszego i nazywany jest „starą szkołą”.

 

W związku z szybko rosnąca liczbą dzieci, w roku 1908, Niemcy postanowili wybudować nową szkołę. Jako, że wieś Adamowo jest wsią rozległą, szkołę wybudowano w jej połowie. Informacje te są opowieściami ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Co prawda istniała w tamtych czasach kronika, lecz po 1939 roku, gdy zaczęły się wysiedlenia, ludzie, którzy ją przechowywali spalili ją, aby nie dostała się w ręce wroga.

W nowej szkole do 1919 roku uczyli różni nauczyciele, których nazwiska są nieznane, ale wiemy, że nie były to nazwiska polskie. Jedynym nauczycielem znanym z nazwiska był Fiebig Ferdynand, późniejszy kierownik szkoły w Wolsztynie.

 

Po Powstaniu Wielkopolskim w roku 1919 utworzono szkołę polską. Pierwszym nauczycielem, uczącym w języku polskim była pani Uznańska, która pracowała do 1920 roku. Po niej do szkoły przybyła Wilska Janina, która pracowała do wybuchu wojny w 1939 roku. W początkowym okresie okupacji tutejsze dzieci uczęszczały do szkoły, ucząc się tylko języka niemieckiego. Uczyły je panny niemieckie, niemające żadnego przygotowania pedagogicznego. Podczas tych lekcji często w użyciu był kij, którym karano dzieci. W późniejszym okresie okupacji budynek szkoły został przekształcony na dom dla dzieci, sierot. Były tam wychowywane, pod opieką nauczycieli niemieckich.

Po ciężkim czasie okupacji niemieckiej, w dniu 20 lutego 1945 roku o godzinie 8:00 nastąpiło otwarcie szkoły polskiej. Po naukę zgłosiło się 75 dzieci. Pierwszym powojennym nauczycielem był pan Adamczyk Józef. Musiał on praktycznie organizować wszystko od początku, gdyż całe wyposażenie było zniszczone. Po dwumiesięcznym pobycie został przeniesiony do Wolsztyna, a na jego miejsce przyszedł Hajduk Wiktor. Utworzono trzy oddziały I a, I b, II i III razem. Przydział do klas polegał na rozmowie i krótkim sprawdzianie. 15 maja 1945 roku władze szkolne przydzielają drugiego nauczyciela pana Piętkę Józefa z Górska, któremu powierzono kierownictwo szkoły.

 

Szkoła w Adamowie przechodziła różne etapy: do 1958 r. była szkoła z dwoma nauczycielami, posiadała klasy I-V, natomiast dzieci z klasy VI i VII uczęszczały do szkoły w Wolsztynie. Dopiero od 1 września 1958 roku szkoła uzyskała status 7- klasowej, gdzie pracowało czterech nauczycieli. Szkoła borykała się z wieloma problemami: brakowało zeszytów, przyborów do pisania, kredy. Można to było dostać w Poznaniu, ale tylko w formie handlu wymiennego. Przybory takie jak liniały, trójkąty itp. wykonał stolarz. Trudno pracowało się bez pomocy naukowych, nauczyciele wykonywali je sami. Trzy- cztery razy w roku organizowane były konferencje metodyczne, na których wygłaszano referat. Konferencje odbywały się za każdym razem w innej szkole rejonu wolsztyńskiego: Adamowo, Widzim, Gościeszyn, Dąbrowa, Chorzemin, Karpicko, Nowe Tłoki.
30 marca 1961 roku o godz. 6:00 w tutejszej szkole wybuchł pożar. Spaleniu uległy wszystkie pomoce naukowe, akta szkolne, sprzęt oraz biblioteka. Nauka na czas remontu odbywała się w baraku, tzw. sali wiejskiej. Stan taki trwał do 1963 roku.
17 kwietnia 1966r. założono Kółko Sportowe, znalazła się tam sekcja piłki ręcznej oraz sekcja piłki siatkowej, do kółka zapisało się 25 uczniów. Z tej okazji postanowiono wybudować boisko szkolne przy „starej szkole”, powstało ono przy pomocy rodziców. 1 maja 1966 roku o godzinie 16:00 dokonano otwarcia boiska. Duże zasługi przy budowie boiska miał, obecny starosta wolsztyński, pan Ryszard Kurp, który był nauczycielem wychowania fizycznego i matematyki w tutejszej szkole. Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, ćwiczono na dworze przez cały rok, mimo tych trudności szkoła zdobyła mistrzostwo powiatu wolsztyńskiego, za co została odznaczona medalem.


Wielką pomocą służyły szkole zawsze Komitety Rodzicielskie. Zasłużonymi przewodniczącymi, którzy funkcje tę sprawowali przez kilka lat z rzędu byli: Lisieicz Bernard, Krzyżanowski Michał, Lorenc Jerzy, Kapustka Małgorzata, Skorupińska Stefania, Adamski Józef. Szkoła miała szczęście w wyborze bardzo pracowitych Zarządów Komitetów Rodzicielskich. 
 

Wielu absolwentów Szkoły Podstawowej w Adamowie ukończyło szkoły średnie i wyższe. Do dziś sprawują odpowiedzialne stanowiska pracy.